En compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i com a organització no lucrativa, obrim aquest espai com a model de transparència en l’ús de fons públics.