Per a qualsevol consulta haurà de posar-se en contacte amb el seu centre de referència:
  • CSMA Horta: 93 428 16 42
  • CSMA Guinardó: 93 219 51 54
  • CSMA Guinardó-2: 93 219 51 54

Els professionals del CSMA Horta i CSMA Guinardó estem interessats en conèixer la vostra opinió sobre la qualitat del servei que loferim als nostres centres. Us agrairem qualsevol suggeriment  o opinió que ens permeti millorar els nostres serveis.

 Poder fer-nos arribar la vostra opinio a les busties que trobareu a les sales d’espera dels Centes de l’Associació o bé mitjancant el correu electronic: info@asmhg.com  o a traves del seguent formulari.