La Associació de Salut Mental Horta – Guinardó ha establert aliances i colaboracions amb diferents organitzacions del sector. A continuació es detallen le principals:

Aliances i Col·laboracions