La  nostra missió és  oferir  un servei  públic d’orientació,prevenció i assistència integral i comunitària ambulatòria en salut mental d’adults a la població dels territoris d’Horta i Guinardó.

Amb la visió de ser un referent de qualitat assistencial i d’implantació de programes terapèutics transversals i innovadors dirigits a consolidar el model comunitari assistencial a la salut mental amb la participació i coresponsabilitat de la ciutadania.

Els nostres valors