La Associació de Salut Mental Horta Guinardó (ASM Horta Guinardó), és una associació sense ànim de lucre que gestiona els equipaments sanitaris del CSMA Horta, CSMA Guinardó i PSI Horta Guinardó, autoritzada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que te com objectiu realitzar un atenció ambulatòria especialitzada en psiquiatria i salut mental comunitària a població major de 18 anys resident al districte d’Horta Guinardó de Barcelona.

Amb aquest objectiu s’ofereix un model assistencial multidisciplinari de psiquiatres, psicòlegs, infermers i treballadors socials especialistes en salut mental, que assumeixen funcions preventives, assistencials, socials i rehabilitadores i treballen amb els pacients i les famílies.

Els nostres 36 anys d’història s’inicien l’any 1984 amb un consultori al barri del Carmel que dona pas al CSMA Guinardó. El 1990 l’ASM Horta Guinardó es converteix en centre concertat amb el Servei Català de la Salut. A partir de 1995, ampliem els nostres serveis amb el desplegament del CSMA Horta.

Ens trobem integrats dintre del circuit assistencial per garantir la màxima recuperació i la continuïtat assistencial i estem coordinats amb els diferents recursos de la xarxa de salut mental i comunitaris que fan possible el projecte terapèutic del pacient.

Podeu veure els esdeveniments mes importants de la nostra historia:

Podeu fer clic en els esdeveniments per saber més informació.