Qualitat assistencial

Atendre de manera personalitzada, eficaç i efectiva, a través del diagnòstic, l’orientació, el tractament i el seguiment.

Programes terapèutics transversals

Model assistencial multi-disciplinari de psiquiatres, psicòlegs, infermers i treballadors socials que treballen amb els usuaris i les famílies.

Prestem Assistència psicoterapèutica, farmacològiques i de l’entorn sociofamiliar dels usuaris amb funcions de diagnòstic, orientació, tractaments i seguiment. Prioritzem l’atenció als trastorns mentals greus (TMG), establim programes terapèutics individualitzats (PTI) i familiars, grups psicoeducatius, de familiars i d’usuaris amb TMG, Programa de Psicoteràpia Individual i Grupal i donem suport a les Àrees Bàsiques de Salut (ABS).

Els nostres Serveis es troben integrats dintre del circuit assistencial, articulats amb la resta de dispositius amb els que hem signat acords i convenis de col·laboració que ens permeten establir un sistema de coordinació i cooperació que fa possible la continuïtat assistencial del projecte terapèutic del pacient.