El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha elaborat una «Carta de drets i deures» dels ciutadans i ciutadanes en relació amb la salut i l’atenció sanitària.

La preocupació pel respecte als drets dels pacients ha estat sempre present en les institucions i els organismes sanitaris catalans.

La ràpida evolució que hi ha hagut en la visió dels drets, ha obligat a fer una revisió del marc legal i d’aplicació dels drets i deures dels usuaris de la sanitat pública. Fruit d’aquesta revisió va sorgir l’actual Carta de drets i deures.

Aquesta nova carta adapta els drets i deures de les ciutadanes i els ciutadans al moment actual i incorpora aspectes nous per avançar en el respecte a la dignitat de la persona i la millora de la qualitat de l’atenció sanitària.

Aquests drets i deures són aplicables a tots els serveis sanitaris, amb independència del seu nivell i de la seva titularitat jurídica.

Tots els centres disposaran d’una carta de drets i deures, la qual informarà respecte als drets del pacient legalment establerts.

Carta Drets i Deures Resum
Carta Drets i Deures