L’Associació de Salut Mental Horta-Guinardó ( ASMHG) és una entitat sense ànim de lucre que va iniciar la seva activitat el 1984 . En l’actualitat ofereix el servei de salut mental ambulatòria al districte d’Horta Guinardó de Barcelona a través de concerts públics amb el CatSalut.

L’ASM HG ha establert la seva Política de Qualitat a través de les següents directrius, intentant en tot moment que sigui coherent amb la seva filosofia de treball i que estigui alineada amb la seva missió i valors corporatius d’ètica, qualitat assistencial, humana i professional, proximitat , accessibilitat i compromís, transparència i equitat.

Aquestes directrius estableixen un marc de com actuar, estar i treballar, orientant les propostes, decisions, actituds i comportaments i sent un punt de referència per a tothom:

  •  Prestar una atenció accessible i proactiva, basada en un vincle pròxim entre professional/usuari, oferint un tractament que doni resposta a les seves necessitats tot garantint la continuïtat assistencial, mitjançant la disposició de programes assistencials transversals i de sistemes de coordinació i/o atenció conjunta eficaços i eficients amb la resta de recursos de la xarxa.

  • Desenvolupar i realitzar els tractaments, orientats al compliment dels criteris d’ètica assistencial, confidencialitat i protecció de les dades de caràcter personal. Garantint l’adequació del perfil de la persona, al recurs/programa tot disposant d’una valoració inicial multidisciplinar i un pla terapèutic revisat periòdicament que directament garantirà l’adequació de l’alta de les persones ateses.

  • Oferir un model d’atenció basat en el model comunitari que fomenti la capacitació, autonomia i participació de les persones amb trastorn de salut mental i les seves famílies; basat en l’acompanyament i el respecte en la presa de decisions de l’usuari, integrant a la família en el tractament, com un element indispensable i fonamental per a l’assoliment de la millora. També sensibilitzant i conscienciant la societat per modificar l’estigma i els prejudicis envers les persones amb trastorns de salut mental.

  • L’afavoriment de la generació de coneixement, mitjançant la recerca i la docència .

  • La competència del personal, la seva formació, motivació, confidencialitat i el treball en equip.

  • L’ús d’instal·lacions i equipaments adequats a la prestació eficient dels serveis.

  • Una coordinació i comunicació interna eficients.

  • Una política de millora contínua, amb una atenció permanent a les noves necessitats i requeriments de tots els nostres grups d’interès.

La Política de Qualitat és coneguda per tot el personal d’ ASMHG es revisa periòdicament per tal de garantir la seva contínua adequació.