Uneix-te al nostre equip!

La Associació de Salut Mental Horta Guinardó, i els equips multidisciplinaris dels CSMA Horta, Csma Guinardó, PSI Horta – Guinardó i PADI Horta, es troben formats per metges psiquiatres, psicòlegs, treballadors socials i diplomats en infermeria que assumeixen les funcions preventives, assistencials, socials i rehabilitadores dels usuaris en l’assistència de la salut mental al districte 7è de Barcelona, Horta Guinardó.

Si vols adreçar-nos el teu curriculum vitae, fes-ho al nostre mail: borsadetreball@asmhg.com

Vacants actives

LLEI DE PROTECCIÓ  DE DADES

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades, l’informem que les seves dades personals seran tractades per la Asociación de Salud Mental Horta Guinardó, amb domicili al c/ Arquitectura, nº 20-24, Baixos, 08035 Barcelona, telèfon de contacte 93 428 16 42 i correu electrònic csmahg2@asmhg.com. Aquesta entitat té designat un delegat de protecció de dades, a qui es pot adreçar a través de l’adreça de correu electrònic dpd@asmhg.com . Les seves dades seran tractades amb la finalitat de servir de directori o agenda de contactes de l’entitat per a contactar amb vostè en cas que considerem que sigui un candidat/a adient per a ocupar una vacant que pugui sorgir a la nostra entitat.

Les seves dades seran conservades durant un any. Un cop transcorregut aquest temps ens haurà de tornar a enviar el seu CV si vol continuar incorporat a la nostra borsa de candidats/es. Vostè té la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició de les seves dades en els termes contemplats a la Llei mitjançant carta dirigida a c/ Arquitectura, nº 20–24, Baixos, 08035 Barcelona, Ref. Protecció de dades, o mitjançant una petició dirigida al Delegat de Protecció de Dades. Si considerés que els seus drets fossin vulnerats podria presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.